Savjeti za uvoz automobila

Primjer procesa kupnje automobila unutar Europske Unije

Volkswagen Golf VII

Posjeti oglas

VW Golf VI

Marka automobila: Volkswagen

Model automobila: Golf VII

Gorivo: Dizel

Radni obujam: 1598 cm3

Emisija CO2: 89 g/km

Cijena automobila u Europskoj Uniji: 111.838,81 kn (€15.100,00)

Procijenjena vrijednost automobila na dan prve registracije: 141.386,63 kn (€19.080,52)

Ukupna cijena automobila sa svim troškovima i davanjima: 120.345,74 kn

Primjer procesa kupnje automobila unutar Europske Unije

Savjeti

1. Plaćanje automobila odvija se u zemlji u kojoj automobil i kupujete. Cijena uključuje PDV, tako da se isti ne mora plaćati po povratku u Hrvatsku. Ako se radi o novim automobilima, na njih je obračunata stopa PDV-a važeća u toj državi (na primjer u Njemačkoj: 19%). Kalkulator odstranjuje stranu stopu te dodaje hrvatsku od 25%. Razlika između rabljenog automobila kupljenog od privatne osobe i od ovlaštenog prodavača (pravne osobe) je u plaćanju 5% poreza na stjecanje vozila. Na računu dobivenom od ovlaštenog prodavača mora pisati da je obračunat PDV na maržu (na primjer u Njemačkoj: Verkauf unter Anwendung der Margenbesteuerung).

2. Nakon što kupite automobil, potrebno je izvaditi tvz. zoll tablice koje ćete zamijeniti prilikom registracije u Hrvatskoj. Postoje žute i crvene zoll tablice. Žute tablice su njemačke kratkotrajne ili privremene tablice koje mogu služiti za izvoz automobila ali uz pripadajuće osiguranje (sa zelenom kartom). Vrijede samo 5 dana (što može biti nezgodno ako Vas zahvati vikend) te sve zajedno košta oko 700,00 kuna. Crvene tablice su klasične izvozne, traju od 14 dana pa nadalje i cijena im kreće od otprilike 1500,00 kuna (subotom 1900,00 kuna). Prethodno je potrebno obaviti tehnički pregled vozila (TÜV).

3. Potvrda proizvođača je dokaz proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova tog vozila s uvjetima propisanim odgovarajućim ECE pravilnicima ili EC/EEC smjernicama, a uključuje i podatak o prosječnoj emisiji CO2. Naziva se još i Certifikat o sukladnosti (COC). Ako uz vozilo niste dobili izvornik navedenog dokumenta, potrebno ga je izvadi kod zastupnika u Hrvatskoj. Njegova cijena je oko 400,00 kuna.

4. Nakon povratka u Hrvatsku, sa svojim automobilom trebate proći postupak pod nazivom homologacija. Homologacija je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačno uvezenog vozila. Postupak pokreće dobavljač podnošenjem zahtjeva ovlaštenoj pravnoj osobi. Uz zahtjev se prilažu strana prometna dozvola, račun ili kupoprodajni ugovor, tehnički podaci o vozilu (samo za određene kategorije vozila), potvrda proizvođača (točka 3), te upravna pristojba. Troškove postupka snosi podnositelj zahtjeva ( izvor ). Homologacija u stanici za tehnički pregled košta oko 700,00 kuna.

5. U roku od 15 dana od kupnje automobila potrebno predati poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza nadležnom carinskom uredu, prema mjestu stanovanja. Tada se plaća posebni porez koji se sastoji od postotka od prodajne cijene, osnovne naknade i ekološke naknade. Osnovna i ekološka naknada plaćaju se u ovisnosti o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida, a posebni se porez plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje. Prevedeno, iznos posebnog poreza određuje se na temelju cijene vozila na datum prve registracije i umanjuje za deprecijacijski faktor. Plaća se još i eventualni porez na stjecanje vozila. Na kraju možete registrirati Vaše vozilo u MUP-u.

Ostali pojmovi važni prilikom uvoza

Katalog orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila služi kako bi dao uvid u vrijednosti rabljenih vozila koja se pojavljuju na hrvatskom tržištu. Služi za izradu osnovica za obračun davanja kod uvoza vozila ili prijenosa vlasništva te kao osnovica obračuna štete na vozilu. Katalogom su obuhvaćena i tabelarno prikazana (s pripadajućim vrijednostima i osnovnim tehničkim podacima) većina motornih vozila koja su se ovlašteno prodavala na hrvatskom tržištu od 2002. godine. Sadrži osobne i teretne automobile te motocikle. Orijentacijske vrijednosti rabljenih vozila u Katalogu određene su istraživanjima na hrvatskom tržištu rabljenih vozila. Ne sadrže popuste, akcije ili kratkotrajna sniženja uzrokovana eventualnim poremećajima na tržištu. Uključuju sva državna davanja: carinu, posebni porez (trošarina) i porez (PDV) ( izvor ). Iako katalog nije nužan pri uvozu automobila, može se kupiti u Centru za vozila Hrvatske, a njegova cijena je 866,00 kuna. Kao odlična procjena cijene Vašeg automobila možete koristiti naš kalkulator. Upamtite da Europska Unija rabljenim automobilima smatra one koji su stariji od 6 mjeseci s više od 6000 prijeđenih kilometara

ZAKON O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Izvori informacija: Jutarnji list, izdanje: petak 27. rujna 2013., broj: 5453; AutoKlub, izdanje: 13. rujna 2013., broj 03713;

Video upute